top of page

Fortrydelsesret

På denne side kan du orientere dig om fortrydelsesretten og returpolitikken

Fortrydelsesret
Kunden, der optræder som forbruger, har ret til at fortryde produktkøbsaftalen uden at skulle angive nogen grund og uden at skulle afholde andre omkostninger end dem, der er angivet i det følgende punkt, inden for fjorten kalenderdage ("Fortrydelsesfristen").
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter (i) i tilfælde af en ordre vedrørende et enkelt produkt, fra den dag, hvor kunden eller en tredjepart, bortset fra transportøren og udpeget af kunden, får fysisk besiddelse af produktet eller (ii) i tilfælde af en flere ordre med separate leverancer, fra den dag, hvor kunden eller en tredjepart, bortset fra transportøren og udpeget af kunden, får fysisk besiddelse af det sidste produkt eller (iii) i tilfældet af en ordre vedrørende levering af et Produkt bestående af flere partier eller styk, fra den dag, hvor Kunden eller en tredjepart, bortset fra transportøren og udpeget af Kunden, får fysisk besiddelse af det sidste parti eller styk.
For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden informere NEWI om sin beslutning om at fortryde inden udløbet af Fortrydelsesfristen.
Med henblik på at udøve fortrydelsesretten kan Kunden fremlægge en udtrykkelig erklæring om sin beslutning om at fortryde kontrakten ("Fortrydelseserklæring").
Det er underforstået, at fortrydelsesretten anses for at være udnyttet inden for Fortrydelsesfristen, hvis meddelelsen vedrørende udøvelsen af fortrydelsesretten er sendt af Kunden inden udløbet af Fortrydelsesfristen.

Fortrydelseserklæringen skal sendes til NEWI via e-mail. I den forbindelse ligger bevisbyrden i forbindelse med udøvelsen af fortrydelsesretten hos kunden.
Efter udnyttelse af fortrydelsesretten skal kunden returnere produkterne til NEWI ved at følge instruktionerne på webstedet, ved at anvende en fragtmand efter eget valg og afholde de direkte omkostninger ved returneringen, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en frist på 14 kalenderdage fra den dato, hvor du har meddelt din beslutning om at fortryde til NEWI. Fristen overholdes, hvis Kunden sender Produkterne tilbage inden udløbet af den fjorten dages periode. Produktet, passende produceret og emballeret, skal sendes til den adresse, som fra tid til anden er angivet af NEWI. I tilfælde af produkter, som i sagens natur normalt ikke kan returneres med posten, vil omkostningerne ved returnering af sådanne produkter via en specifik transportør blive angivet i instruktionerne på webstedet sammen med angivelse af denne fragtfører.
Hvis kunden fortryder kontrakten, vil NEWI fortsætte med at refundere det beløb, som kunden har betalt for produktet, inklusive leveringsomkostninger (hvis relevant), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage fra den dag, hvor NEWI er blevet informeret om kundens beslutning om at fortryde kontrakten. Tilbagebetalingen vil blive foretaget ved hjælp af den samme betalingsmetode, som kunden brugte til den indledende transaktion, medmindre brugeren udtrykkeligt har aftalt andet. NEWI forbeholder sig retten til at suspendere tilbagebetalingen, indtil Produkterne er modtaget, eller indtil Kunden viser, at de har sendt Produkterne tilbage.
Kunden er eneansvarlig for nedgangen i produkternes værdi som følge af håndtering af produktet ud over det, der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Kunden er i intet tilfælde ansvarlig for faldet i produktets værdi, hvis NEWI har undladt at informere forbrugeren om dennes fortrydelsesret.
I tilfælde af at tilbagetrækningen ikke er blevet udnyttet i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning, vil det ikke føre til opsigelse af kontrakten og vil følgelig ikke give ret til nogen refusion. Produktet vil forblive tilgængeligt for Kunden på det af NEWI anviste sted til afhentning, hvilket skal ske for Brugerens regning og ansvar.
Fortrydelsesretten er udelukket i tilfælde af levering af skræddersyede eller personaliserede produkter, af forseglede produkter, der ikke er egnede til returnering af hygiejniske årsager eller relateret til sundhedsbeskyttelse, der er åbnet efter levering, samt af produkter, der risikerer forringes eller udløber hurtigt. Fortrydelsesretten er også udelukket i de yderligere tilfælde, der er nævnt i art. 59 i forbrugerloven.
I tilfælde af, at fortrydelsesretten under en af de juridiske hypoteser ikke gælder, vil der under alle omstændigheder blive givet specifik og udtrykkelig meddelelse om denne udelukkelse under købsprocessen, før kunden fortsætter med transmissionen af ordren.

bottom of page